Groruddalen Fotografiske Selskap for Ny Topografi

GFSNT har som formål å fotografere eksteriør i Groruddalen.
Vi mener at man skal betrakte alle elementer i et landskap, også arkitektur, som likeverdige, et syn som på 70-tallet ble lansert som New Topography eller Ny Topografi.Groruddalen er for oss dette "altered landscape", dette stedet i forandring, der skog har veket plass for industri, som har veket plass for boligbebyggelse, fritidsareal og ny industri.